تجهیزات کنترل و ایمنی

به طور کلی سیستم کنترل و ایمنی به مجموعه لوازم و تجهیزاتی گفته می شود که به منظور دست یافتن به شرایط خاص و تعریف شده ای از پارامترهای کیفیت، کمیت و حتی خدمات مطلوب و مشخص و جهت تامین ایمنی محیط زندگی و پیشگیری از کلیه حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار می گیرند.

از پرکاربردترین و مهم ترین تجهیزات و لوازم کنترل و ایمنی در صنعت ساختمان می توان به تجهیزات و لوازم کنترل درجه حرارت، کنترل فشار، کنترل رطوبت و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق، کنترل جریان سیالات و دبی و لوازم کنترل و اندازه گیری سطح اشاره نمود.

در گروه تجهیزات و لوازم کنترل و ایمنی ساختمان سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز میتوان کلیه تجهیزات لازم در بخش ایمنی و کنترل ساختمان‌ها را در گروه های مختلف بررسی و انتخاب نمود. همچنین در گروه تجهیزات کنترل و ایمنی ساختمان می توانید تنوعی از تجهیزات و لوازم اعلام و اطفاء حریق را بررسی، انتخاب و خرید نمائید.

مشاهده محصولات